Lars Sollie, Eiksenteret i Stokke.

Da Lars Sollie og de andre ansatte på Eiksenteret i Stokke skulle velge ny avfallsleverandør hadde de klare forventninger.

- Effektive og miljøvennlige avfallsløsninger, lokal tilknytting og tilgjengelighet var noen av momentene som var viktige for oss da vi startet arbeidet med å finne ny avfallsleverandør. 

- og selvfølgelig var pris viktig, forteller Lars.

Høyt miljøfokus på arbeidsplassen

Det er travelt på Eiksenteret i Stokke. På kontoret, i butikken og i verkstedet er de ansatte opptatte med å hjelpe kundene sine; en traktor har behov for service, i butikken er en kunde på jakt etter den rette hengeren, og på kontoret bevares mail og telefon.

- Kundene vår er fra landbruk og industri, forteller Lars, og forklarer at det kan være alt fra bønder, landbruksentrepenører og maskinentrepenører.

Som i så mange andre bransjer har miljøfokuset økt. Det stilles strenge krav om dokumentasjon og statistikk til miljøregnskap og sertifiseringer.

I 2017 starter Lars og de andre på Eiksenteret jobben med å finne ny avfallsleverandør.

- På den tiden hadde vi 4-5 ulike avfallsleverandører vi måtte forholde seg til. Vi ønskt å finne et selskap som kunne håndtere alt avfallet fra oss, sier Lars.

På kontoret, i butikken og i verkstedet produseres det forskjellige avfallstyper, i mindre ellers større grad, og alt avfallet må behandles riktig.

- Sorteringsgrad er viktig for oss, sier Lars. Sorteringsgrad brukes som måltall for evnen til å sortere avfall. Tallet som oppgis angir prosenten gjenvinning av totalmengden avfall, og målet er å komme så nært 100 prosent som mulig.

Derfor var behovet for effektive og miljøvennlige systemer på avfallssortering helt nødvendig.

- Franzefoss hadde gode løsninger på dette, forteller Lars. 

Nå kan de ansatte konsentrere seg om den daglige driften, istedenfor for å bruke tid på «hva skal kastes hvor».

- Franzefoss hjelper oss med alt i hverdagen; fra det lille batteriet til å tømme oljeutskilleren.

Allerede to år etter at Franzefoss overtok avfallsbehandlingen kom beviset på at samarbeidet fungerte, og at de ansatte hadde gjort en god innsats for å minimere det miljømessige avtrykket.

Økt sorteringsgrad bidro til Miljøfyrtårn-sertifikat for Eiksenteret

- Det er veldig positivt for oss å være sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Det fører til at vi setter ekstra store krav til oss selv og omgivelsene, samtidig som vi stiller foran de som ikke gjør det, mener Lars.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er et offentlig godkjent, anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Sertifiseringen setter krav til blant annet arbeidsmiljø, innkjøp, energisparing og avfallshåndtering. Alt for å minimere det miljømessige avtrykket.

- Det finnes fortsatt områder hvor vi kan bli bedre. Der vil vi sammen med Franzefoss finne de gode, effektive og miljøvennlige løsningene, sier Lars. Gjennom avfallanalyser jobbes det strategisk for å finne de beste sorteringsløsningene.

- Med Franzefoss på laget er vi bedre rustet til å imøtekomme hverdagens miljøkrav